Counteracting the impact of domestic violence on future relationships: an autobiographical case study

I have often found myself struggling in intimate relationships because I haven’t known whether to trust my feelings or trust others in challenging interpersonal situations. Had I had positive relationship models, I have thought, it would have been easier to know what is normal and what is not in a relationship. How do adults behave around each other when they are together in a healthy relationship? How much silence is acceptable? How much conflict? When things don’t work, how do we make them better in a sustainable way, without creating unhealthy dependence or losing the connection? How does one accept the existence of other realities without invalidating her commitment to her own experience? If one allows for the possibility that hers is not the only perspective, how can one keep the integrity of having her own judgement and stand firmly behind her own truth?

The emergence of the Palestinian Women’s movement and its entanglements with European feminisms

Despite its complex history and the multitude of factors and influences which continuously shape it, including foremost the energetic, impactful and revolutionary contributions of women around the world, feminism continues to be labeled as a “quintessentially Western” phenomenon (De Haan, 2020). One of the important results of this misunderstanding (and perhaps misrepresentation?) of feminism, as … Continue reading The emergence of the Palestinian Women’s movement and its entanglements with European feminisms

Целувката на Бай Ганьо: триумфът на насилствената близост като орден на мъжественост

Докато в САЩ от десетилетия текат обществени и академични дебати, които целят да изяснят моралните и законови рамки, които различават сексуалните взаимоотношения, осъществявани по взаимно съгласие, от актовете на сексуално насилие, легалните системи на голяма част от европейските държави не дефинират сексуалните посегателства през призмата на липсата на съгласие. В България дълбоковкорененият патриархализъм, наред със … Continue reading Целувката на Бай Ганьо: триумфът на насилствената близост като орден на мъжественост

“Момиче като мен”: Феминистки анализ на творчеството на Тита и Гери Никол

Светът на отношенията между хетеросексуални мъже и жени, представян чрез песните в репертоара на Тита и Гери Никол, е свят на неяснота и объркан преход, в които лирическите героини едновременно се опитват да се откъснат от наследството на патриархалните норми и пасивната роля, която те отреждат на жената, но в същото време сякаш не приемат равенството между половете за възможен (или пък желан?) проект.

Female Smoking in Jordan: women as a “Dangerous Class”

Not long ago coffee shops in Jordan were attended only by males, while women spent their leisure time within the confines of the home where they could be protected and supervised by relatives and neighbors. These times are now changing, although many women from religious or rural background do not enjoy the same freedoms as their more liberal, urban counterparts who take pleasure in walking around the many shopping malls in Amman and frequent its numerous coffee shops. Underneath the preoccupations with women’s respectability and morality surfacing in the discourse against female smoking is a desire to suppress the transformation of women’s status in Jordanian society.

“Аз, майка ми и свекървата”: възприятия за домашния труд около празниците на български майки

Проведената онлайн анкета с 51 български майки показа, че въпреки това, че респондентките докладват, че извършват основните или всички задължения, свързани с посрещането на коледните и новогодишните празници, а партньорите им (мъже) отговарят за значително по-малко аспекти на приготовленията, мнозинството от тях не желае промяна на разпределението на задълженията. 

Sigara wa Kass (1955): a gendered portrayal of addiction, pleasure and productivity in Egyptian cinema

In her seminal work, The Resisting Reader (1978), Judith Fetterley argues for the need to challenge dominant readings of literature by producing new, “resisting” readings of classical texts as a way to change their impact on us and to make their agendas palpable (Fetterley, 1978). Some of Fetterley’s main contributions are her arguments that for … Continue reading Sigara wa Kass (1955): a gendered portrayal of addiction, pleasure and productivity in Egyptian cinema

„Кой можеше да си помисли?“: смесените бракове по време на социализма в България като предизвикателство срещу социалните норми, дързост на въображението и ключ към други светове

За смесените бракове по време на социалистическия период в България почти не съществуват исторически източници. Дълбочинните интервюта с хора, живели по това време и имащи отношение по темата, биха могли да запълнят празнините в съществуващите исторически знания и да ни разкрият цяло богатство от малко известни детайли за ежедневието, социалните отношения и възприятията, които едва ли можем да си набавим по друг начин. Биографичното не само има място в историята, но и й дава плът.