Little, Big Things (Day 2 in Sierra Leone)

English Below 🙂15970280_10211556745265251_1052737214_n

Спане

Първата нощ, без да знам, че трябва да се изпъне мрежата за комарите, и изтощена от дългото пътуване се бях завила с нея като с одеало. На следващия ден май ме бяха усетили и като се прибрах, мрежата беше здраво изпъната, а аз се засрамих, че не ми беше хрумнало. (И в Тайланд съм спала с комарник, но там беше различно.)

Комари

От колежа ми ми предписаха и купиха Маларон за защита срещу малария (въпреки че предпазвал само в около 75% от случаите и имал много лоши старнични ефекти). В Сиера Леоне маларията е най-разпространена през дъждовния сезон юни-август, а през Януари няма толкова комари, което обаче не означава, че не може да се заразиш. При все това на мен ми се искаше да избегна маларона и реших да не почвам да го пия преди да ми стъпи крака тук и сама да видя как стоят нещата. С мрежа или не получих няколко ухапвания още от първата вечер и след като прогресивно ме завладя параноя, на втория ден реших, че ще се надявам на най-доброто и яе започна послушно да пия антималарийните лекарства.

15941988_10211556743905217_1301865972_n

Сим Карта

Колегата ми Арнолд ми донесе СИМ карта, но след като се оказа, че телефонът ми работи само с мини такава, въпросът беше набързо разрешен с помощта на най-обикновени ножици. За момента обаче все още не мога да звъня, тъй като явно трябва да ида някъде и да регистрирам номера с паспорта си.

15871880_10211571115464497_5374948146352636405_nПари

След като обмених пари се почувствах като милионер: никога не бях държала повече пачки с банкноти, но разбира се- за жалост!- стойността им хич не е висока. Пет хиляди леона се равняват на по-малко от 1 долар (който върви за около 7,500 леона, ако имаш късмет и според това какви банкноти обменяш- така, например, се оказа, че най-ценени са банкнотите от 50 и 100 долара, по-дребните се обменят на безценица).

15965986_10211571107664302_3535818377553219637_nКъпане

Както вече писах в предишния си пост, бях изненадана, че имаме баня с течаща вода в къщата, по-друго си го бях представяла. Като се събудих след първите няколко часа сън след пристигането ми, бях толкова потна и преоплена, че страхът от студената вода се изпари. Процедурата по къпането не е сложна, но е странна за повечето от нас, които сме свикнали, всичкото усилие, полагано за къпането, да се изчерпва с едното пускане на душа. Тук наливаш водата на тънка струя в кофа, започваш бавно да се обливаш, търкаш, пак наливаш и повтаряш много пъти… Разбира се, трябва да съм благодарна, че не се налага да се носи водата от кладенец- нещо, което е реалност за голяма част от хората в Африка. В тази връзка преди година взимах клас на тема глобални здравни практики и вместо поредния изпит преподавателката ни ни беше поставила предизвикателство: цяла седмица да разполагаме само с по 10 литра на ден, които сами да пренасяме от фитнес центъра (на края на кампуса) и която трябваше да ни стигне за пиене, къпане, миене на зъби, пускане на вода в тоалетната (за което се изхабяват около 2л. вода при всяко пускане!). Всеки ден трябваше да си водим бележки и да размишляваме върху преживяването, което беше доста нелеко, времеемко и изтощително. невероятно е да си дадеш сметка колко мнгоо време и усилие ни спестяват неща, които дотолкова считаме за даденост.

Следвайте постовете ми за още истории и впечатления от престоя ми в Сиера Леоне. Възможността да пътувам до едни от най-невероятните кътчета на света и да общувам с хора от целия свят до голяма степен се дължи на това, че знам и свободно говоря на няколко езици. Ако искате да подобрите уменията си по Английски по най-ефективния и бърз начин в интернационална среда с нейтив спийкърс, непременно разгледайте сайтът на новия ми проект: Immersion Language & Leadership Academy


15970280_10211556745265251_1052737214_nSleeping

Not knowing that the mosquito net should be stretched well before you crawl under it, I spent the first night sleeping covered with it as if it were a blanket. My housemates must have figured out what had happened, so when I came back the mosquito net was spread as it should be and I felt a bit silly for not figuring it out by myself.

Mosquitos

Back at Middlebury the Health Center prescribed and bought Malarone (antimalarial drug) for me to use while I’m here. Learning about the many side effects of the drug, as well as its only partial protection (it works in only 75% of the cases), I decided to first set foot in SL and then figure out the mosquito situation. Even with a mosquito net, however, I got a few bites on the very first day and started getting paranoid. In Sierra leone malaria is most prevalent during the rainy season in June- August, yet infection can occur throughout the year. At last, I decided to hope for the best (that is few and weak side effects) and began taking malarone.

15941988_10211556743905217_1301865972_nSIM card

My colleague Arnold brought me a SIM card, but it turned out it was too big for my phone which only supports mini sim card. The popular solution turned out to be quite simple: just take some scissors and cut the sim card in the size you need!

15871880_10211571115464497_5374948146352636405_nMoney

After exchanging money I briefly felt like a millionaire: I had never held so much money in my hands! Sadly, their value isn’t that high, with 7.500 Leons equal to just a dollar. Interestingly, not all money are created equal: in Sierra Leone $50 and $100 bills are valued more and exchanged at higher rates than $10 and $20 bills.

15965986_10211571107664302_3535818377553219637_nBathing

As I mentioned in my previous post, I was surprised that we have a bathroom with running water in the house, my imagination had painted a different picture. When I woke up after several hours of sleep since my arrival, I was so warm and sweaty, my fear from the cold water evaporated. The bathing procedure isn’t complicated, but it’s pretty weird for those of us used to not having to put any effort into it, other than turning on the shower. Here, you begin by pouring the water on a —- in a big basket, then pouring it over yourself, and repeating this many times before you decide you are good to go. Of course, I’m quite grateful that we don’t have to bring the water from a well somewhere afar- as is the case with many poor people in Africa. My bathing experience here reminded me of a challenge my Global Health professor at Middlebury had given us instead of yet another exam. For a week those of us who accepted the challenge, could use only 10 liters of water per day to bathe, brush teeth, drink and flush the toilet (one flushing alone is equal to 2 liters of water wasted!). Moreover, we had to daily bring the water from the Middlebury fitness center (located across the campus).   Every day we had to take notes and reflect on this time-consuming and exhausting experience. Its incredible to realize how much time and effort the things we take for granted save us.

Follow my posts for more stories and observations from Sierra Leone🙂

Wanna add or share something?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s