100 Special Skills

Кои са 100-те умения, които всеки човек трябва да умее?

 1. Да владее поне един чужд език плюс английски (предложено от Жасмина Тачева)
 2. Да умее да прави масаж (предложено от Юлия Анджекарска)
 3. Да умее да посади дърво, растение, да направи градинка (предложено от Юлия Анджекарска)
 4. Да умее да готви (предложено от Павлина Дешева)
 5. Да умее да кара колело (за по-трудно: в градска среда, да речем!) (предложено от Юлия Анджекарска)
 6. Да умее поне един занаят с ръцете (плетене, гоблени, ръкоделие)(предложено от Крум Сяров)
 7. да умее да медитира(предложено от Крум Сяров)
 8. да умее да се храни здравословно(предложено от Крум Сяров)
 9. да умее да презентира и продава(предложено от Крум Сяров)
 10. Да си знае гражданските права и как да се защитава(предложено от Станислав Димов)
 11. Да познава основните закони за движение(предложено от Станислав Димов)
 12. Да умее да опъне палатка или да си изгради подслон (предложено от Крис Чекелова)
 13. Да умее да танцува поне един народен танц! (предложено от Йелена Остоич)
 14. Да умее да запали огън (предложено от Карстен Г., 25)
 15. Да може да помогне при раждането на бебе (в случай че раждането започне преди да има медицински екип наблизо,…) (предложено от Карстен Г., 25)
 16. Да умее да подстригва (предложено от Карстен Г., 25)
 17. Да може да смени гума на кола (предложено от Георги Милков, 50г.)

Wanna add or share something?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s